Digitale collecties op Athenaeumcollecties.nl

De Athenaeumbibliotheek heeft al veel materiaal uit haar collecties gedigitaliseerd. De digitale collectie bevat onder meer middeleeuwse manuscripten, brieven van Erasmus, de stedenatlas van Joan Blaeu, en het politiek pamflet 'Aan het volk van Nederland' van Joan Derk van der Capellen tot den Pol.

Waar te vinden?
Deze gedigitaliseerde werken zijn raadpleegbaar via de website athenaeumcollecties.nl. Op die website is ook biografische informatie te vinden over Deventer schrijvers en drukkers.

Hier zijn 125 volledig gedigitaliseerde topstukken te raadplegen.
Hier zijn brieven van Deventer letterkundigen, Deventer volks- en kinderprenten en Overijsselse oude kinderboeken te vinden.
Met de zoekfunctie kan gezocht worden op signatuur, auteurs, uitgevers, plaatsen, enzovoort.

Digital collections
You will find the digital collections of the Athenaeumbibliotheek at the website athenaeumcollecties.nl. These collections include, among other things, medieval manuscripts, letters of Erasmus, and the atlas of Joan Blaeu.

Here 125 digitised master pieces can be consulted.
Here letters of scholars from Deventer, popular books from Deventer, and children's books from Overijssel can be consulted.
Please use the search function to search for shelfmarks, authors, publishers, places, et cetera.