Lezingenreeks Democratie en rechtstaat in het kader van 75 jaar vrijheid

Lezingenreeks Democratie en rechtstaat in het kader van 75 jaar vrijheid

Na 75 jaar vrijheid lijkt het vanzelfsprekend dat de rechtstaat rechtvaardig is en zorgt voor een maatschappij vrij van discriminatie en onderdrukking. Maar klopt dat wel? Drie Deventer advocaten maken zich grote zorgen over onze vrijheid. Daarom organiseren zij in april en mei de lezingenreeks ‘Democratie en rechtstaat’, waarin ze je meenemen naar de wereld van de rechtstaat en hun perspectieven delen.

Advocaat en belastingadviseur Mr. Dr. Ineke Koele buigt zich tijdens de eerste lezing op woensdag 15 april over het belastingrecht. Omdat belastingheffing gaat over het huishoudboekje van de samenleving, is het van groot belang burgers vertrouwen hebben in de belastingwetgeving en – inning van de overheid. Koele heeft als advocaat– belastingkundige en lid van diverse internationale denktanks dit vertrouwen in de afgelopen 30 jaar zien afbrokkelen.

De tweede lezing wordt gegeven door Mr. Jan Vlug op woensdag 29 april. Hij is een van de bekendste strafpleiters van Nederland, onder andere bekend van de zaak Marianne Vaatstra. Tijdens zijn lezing laat hij zien hoe het is gesteld met de strafrechtketen in Nederland en waarom ons dat zorgen zou moeten baren. De overheid trekt zich steeds minder aan van gelijkwaardige rechtsbescherming en rechtstoepassing en de onderwereld krijgt het voor elkaar om het systeem maximaal op spanning te zetten, stelt hij.

In de laatste lezing uit de reeks, die je kunt bijwonen op woensdag 13 mei, gaat mediator en onderzoeker mr. Dr. Fred Schonewille in op het familierecht. In het familierecht staan burgers vaak lijnrecht tegenover elkaar. In deze lezing wordt de samenleving als familie in de context van de rechtstaat bekeken. Mr. Dr. Fred Schonewille heeft hierbij verfrissende ideeën over immigratie en tolerantie.

Deze lezingen zijn onderdeel van ons programma rond het thema 75 jaar Vrijheid. Kaartjes (inclusief consumptie) kosten € 5,00 voor niet-leden en € 2,50 voor leden van de bibliotheek en zijn te koop via de website.