Vacature: Lid van de Raad van Toezicht m/v (aandachtsgebied Financiën)

De Bibliotheek Deventer is gevestigd in de gastvrije boekenstad Deventer. De bibliotheek omvat een nieuwe centrale bibliotheek aan de Stromarkt, de Athenaeumbibliotheek, vijf bibliotheken in wijken en dorpen en servicepunten op scholen, in kleine kernen en woonzorgcentra. Ruim 30% van de bevolking is actief lid van de bibliotheek en ruim 50% bezoekt de bibliotheek minstens één keer per jaar. De Athenaeumbibliotheek heeft bijzondere en omvangrijke  erfgoedcollectie met speerpunten Overijssel, Deventer en de Moderne Devotie. De omzet van de nieuwe organisatie bedraagt in 2019 bijna EUR 5 miljoen er werken ongeveer 70 betrokken medewerkers en 250 vrijwilligers.

 

De omgeving van bibliotheken is sterk aan het veranderen. De Bibliotheek Deventer wil een Marktplaats voor kennis en inspiratie zijn voor iedereen die zich wil ontwikkelen. Een plek waar je kennis brengt en haalt. Speerpunten voor de komende tijd zijn de doorontwikkeling van de nieuwe Bibliotheek Centrum van, voor en door de inwoners, versterken relatie filialen met hun omgeving, vernieuwing van de organisatie, ontwikkeling erfgoedbibliotheek en in bredere zin de ontwikkeling naar een brede maatschappelijke/educatieve bibliotheek. De Bibliotheek hanteert een Raad van Toezichtmodel en volgt de code cultural governance.

Per 1 januari 2020 zijn wij op zoek naar:

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

Aandachtsgebied: Financiën

Profiel

De RvT toetst of de directeur (bestuurder) bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting Bibliotheek Deventer in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging maakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Hieruit vloeit voort dat de RvT zowel toeziet op de bestuurder, klankbord is voor de bestuurder en tenslotte ook werkgever is van de bestuurder. In het Reglement van de RvT worden deze verschillende rollen verder ingevuld en geduid. De Raad bestaat op dit moment uit zes leden. Vanwege het vertrek van een van de leden, zoeken we versterking van een nieuw lid.

In algemene zin omvat het profiel van een lid van de RvT tenminste de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van de stichting
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten (liefst met bijbehorende aantoonbare relevante ervaring)
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • het vermogen en de attitude om de directeur (bestuurder) met raad en als klankbord terzijde te staan
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur (bestuurder) te toetsen
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur (bestuurder) voorgelegde aangelegenheden
 • voldoende beschikbaar

De RvT zoekt specifiek naar kandidaten die passen in het hiervoor beschreven algemene profiel van toezichthouder en die daarnaast voldoet aan het volgende kenmerk:

 • een financiële achtergrond bij voorkeur met ervaring op het gebied van risicomanagement, organisatie inrichting en bedrijfsvoering

Wij bieden:

Een uitdagende, onbezoldigde functie in een enthousiast team, binnen een organisatie in ontwikkeling, in een boeiend maatschappelijk en politiek werkveld.

Heeft u belangstelling?

Nadere informatie wordt verstrekt door Jacolien Eijer,  voorzitter van de RvT, telefonisch via 06-12577553 of  Gerard Faas lid RvT, telefonisch via 06-54367653.

Reacties, voorzien van motivatie en cv, ontvangen wij graag voor 1 november 2019 op ,  onder vermelding van ‘vacature RvT’ en uw naam. Gesprekken vinden medio november plaats.