Direct naar de inhoud

Annie Timmenga: markante Deventenaar

Annie Timmenga: markante Deventenaar

Recent verscheen het boek 25 markante Deventenaren: bijzondere verhalen over inspirerende mensen. Verschillende auteurs nemen je mee in het verhaal van ‘gewone’, kleurrijke inwoners die in de gemeente Deventer wereldberoemd zijn. Allen hebben door hun karakter, een bijzonder talent of hun originaliteit de identiteit van de stad en haar omgeving mede vormgegeven. Met het boek viert de Historische Vereniging Deventer haar 9e lustrum.

Annie Timmenga: het gaat om de bibliotheek

Een van de geportretteerden is Annie Timmenga, directeur van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Deventer van 1942 tot 1978. Een periode waarin het openbaar bibliotheekwerk in Nederland een sterke ontwikkeling doormaakte waar AT, zoals Annie Timmenga in de wandeling genoemd werd, een groot aandeel in heeft gehad. Het ontwerpen van een indelingsschema voor de bibliotheek zodat alle informatie op eenzelfde wijze toegankelijk kon worden gemaakt, de start van een vakbibliotheek voor het plaatselijke bedrijfsleven, het professionaliseren van de opleiding van bibliothecarissen: in al deze ontwikkelingen is de hand van AT te (h)erkennen. Hoogtepunt van haar carrière was de opening van de nieuwe Bibliotheek aan de Brink in 1964, een open boekerij die door haar architectuur lange tijd als voorbeeld is gezien in bibliotheekland.

Een kleurrijk persoon was ze! Terecht dat ze een plek heeft gekregen in deze groep van 25 markante Deventenaren. En mooi dat er een bijzondere periode in de historie van onze prachtige bibliotheek te boek is gesteld.