Direct naar de inhoud

Betere zorg voor laaggeletterde patiënt

Betere zorg voor laaggeletterde patiënt

Gezamenlijke aanpak door Deventer Ziekenhuis en Bibliotheek Deventer

Een op de negen patiënten die in het Deventer ziekenhuis komt, heeft moeite met lezen en schrijven. Dat heeft impact op de zorg en op de uitkomst van behandelingen. Het ziekenhuis wil dit probleem samen met de Bibliotheek Deventer aanpakken.

Daarom zetten bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis Gita Gallé en bibliotheekdirecteur Alice van Diepen op maandag 8 april hun handtekening onder Taal werkt!, een initiatief dat moet leiden tot betere zorg voor laaggeletterde patiënten.

Een patiënt die te laat of niet op een afspraak verschijnt. Een patiënt die formulieren niet invult of medicijnen niet inneemt zoals is voorschreven. Laaggeletterdheid leidt op diverse plekken in de zorg tot problemen. In Overijssel is liefst elf procent van de bevolking laaggeletterd. Dat betekent dat iedere arts van het Deventer Ziekenhuis elke dag wel iemand in de spreekkamer ziet die informatie waarschijnlijk onvoldoende tot zich kan nemen of niet na kan lezen. Het betekent ook dat op elke verpleegafdeling meerdere mensen liggen die informatie mogelijk niet snappen. Veel mensen schamen zich voor laaggeletterdheid. Daarom is het des te belangrijker dat specialisten en verzorgend personeel de signalen van moeilijk lezen en schrijven snel oppikken.

Het Deventer Ziekenhuis gaat samen met de Bibliotheek Deventer, Stichting Lezen en Schrijven en Expertisecentrum Pharos aan de slag om het probleem van laaggeletterdheid in de zorg aan te pakken. Meer bewustwording bij zorgverleners over laaggeletterdheid is een belangrijk doel van Taal werkt! Het gaat om tijdig signaleren ervan, maar ook om het daadwerkelijk aanpakken van het probleem. Dat gebeurt onder meer door zorgverleners trainingen aan te bieden. Ook komen er workshops met taalambassadeurs die tips geven. Verder komt er een Taal- en Digipunt. Dat kan adviseren of kan verwijzen naar bibliotheken in de regio voor verdere ondersteuning. Daarnaast starten de samenwerkingspartners een onderzoek naar behandeltrajecten in het ziekenhuis om concrete knelpunten in kaart te brengen en aan te passen.

Om laaggeletterdheid terug te dringen heeft het Deventer Ziekenhuis een beroep gedaan op de expertise van de Bibliotheek Deventer. De bibliotheek heeft als doel om zoveel mogelijk Deventenaren te ondersteunen bij het ontwikkelen van een set basisvaardigheden die nodig is om een onafhankelijk leven te leiden. Goed kunnen lezen en schrijven hoort daarbij. De bibliotheek heeft zicht op de lokale en landelijke organisaties die een aanbod voor laaggeletterdheid hebben. Met de meeste heeft ze ook een samenwerkingsverband. Daarmee speelt de bibliotheek een belangrijke rol in het samenbrengen van vraag en aanbod.

Op de foto van links naar rechts: bibliotheekdirecteur Alice van Diepen, taalambassadeur Anneke Wilmsen en bestuursvoorzitter van het Deventer Ziekenhuis Gita Gallé

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: pov logo kleur