ArtEZ-studenten tonen klimaatverandering in kunst

ArtEZ-studenten tonen klimaatverandering in kunst
Studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten exposeren van dinsdag 1 augustus tot en met zaterdag 26 augustus in de Bibliotheek Centrum. Met klimaatverandering als thema maakt de expositie deel uit van de IJsselbiënnale en werkt ArtEZ samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap is namelijk bezig met het programma Klimaat Actief!, waarmee het maatregelen treft om de omgeving aan te passen aan de gevolgen van het veranderende klimaat.

Met de kunstwerken tonen de ArtEZ-studenten hun eigen visuele interpretatie van wat klimaatverandering voor ons en de omgeving betekent. De werken variëren van het aanpakken van de eigen achtertuin tot het voeren van een heuse bewustwordingscampagne. Naast de expositie in de bibliotheek zijn de werken ook digitaal te zien op wdodelta.nl

Samen Klimaat Actief!
Met Klimaat Actief! kunnen we samen de leefbaarheid van onze omgeving verbeteren en klimaatproof maken. Een omgeving waarin we verstandig omgaan met groen en water, zorgen voor zo min mogelijk wateroverlast en overstromingen en een plek waarin we controle hebben over hitte. Dagelijks werkt het waterschap zichtbaar en onzichtbaar aan effectieve combinaties van water, klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Dijken worden versterkt, rivieren krijgen meer ruimte en waterbergingen worden aangelegd. Hierin werkt WDODelta samen met mede-overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners. Want ook op kleine schaal kunnen maatregelen worden genomen. Denk hierbij aan het afkoppelen van regenwater van het riool, meer groen in de tuin in plaats van tegels en het aanleggen van groene daken of geveltuintjes.

IJsselbinnale2017IJsselbiënnale
De ‘klimaatkunstexpositie’ van de studenten maakt deel uit van de IJsselbiënnale (14 juni t/m 24 september 2017). Ruim 80 culturele initiatiefnemers uit de IJsselvallei organiseren een evenement geïnspireerd op de IJssel en gerenommeerde musea uit de IJsselvallei bieden een speciaal programma dat aansluit bij de IJsselbiënnale. Kijk voor meer informatie op www.ijsselbiënnale.nl