Hoge opkomst bij eerste dialoogsessie van de Bibliotheek Deventer

Hoge opkomst bij eerste dialoogsessie van de Bibliotheek Deventer

De bibliotheek werkt aan haar toekomst
De gemiddelde bezoeker merkt er nog niet veel van, maar achter de schermen denken we intensief na over onze toekomst. Waarom heeft Deventer een bibliotheek nodig? Wat voegt die bibliotheek toe aan de samenleving en hoe doen we dat? Want we zijn niet alleen gefuseerd met de Athenaeumbibliotheek, we gaan in 2018 ook verhuizen naar de Stromarkt. Neem daar alle veranderingen in onze maatschappij bij; de 24-uurs economie, e-books, minder leners, andere behoeften van inwoners waar het gaat om opdoen van kennis en inspiratie, de eis om jezelf te kunnen redden in een maatschappij die steeds (digi)taliger wordt en je begrijpt: wij zijn toe aan een nieuwe missie/visie en een nieuw meerjarenbeleidsplan.

Samen met u
De Bibliotheek is er voor iedereen en daarom hebben we deze zomer een kleine honderd Deventenaren bereid gevonden om met ons mee te denken en mee te praten in zogenaamde dialoogsessies. Een belangstelling waar wij zeer blij en vereerd mee zijn. Want het geeft aan dat de bibliotheek u aan het hart gaat. Door te luisteren naar wat de inwoners van Deventer (lid of geen lid), onze vrijwilligers en onze partners te zeggen hebben over ons, hoe zij de bibliotheek van de toekomst voor zich zien en welke wensen of vragen er zijn, geven wij onze missie en visie een verdieping en sluiten we daadwerkelijk aan bij de behoeften van de lokale samenleving.

Bijenkorf
De eerste dialoogsessie was op 31 augustus. In levendige gesprekken en discussie werd gesproken over het belang van de erfgoedfunctie en bijzondere collectie van de Athenaeumbibliotheek, over de andere functies die een bibliotheek volgens het publiek moet hebben: bijdragen aan de ontwikkeling van mensen (van jong tot oud), ontmoeting, lezen, onderwijzen van basisvaardigheden in taal en computer, het in aanraking brengen van kinderen met boeken zodat ze zin krijgen om te lezen, een gidsfunctie om mensen wegwijs te maken in de grote hoeveelheid informatie van nu en een plek waar je zomaar mag zijn, voor iedereen. Een bibliotheek die er voor iedereen is en dus ook te vinden is daar waar de Deventenaren zijn. Niet alleen in eigen gebouwen maar ook bij activiteiten van andere organisaties. En wat betreft de nieuwe bibliotheek aan de Stromarkt vatte een van de deelnemers het heel mooi samen; hij hoopte dat de nieuwe bibliotheek de bijenkorf van Deventer zou worden, waar het druk en levendig is, waar iedereen welkom is, waar mensen ‘in- en uitzoemen’.