Blogs vanuit de Athenaeumbibliotheek

In onze depots staan duizenden boeken: van middeleeuwse handschriften en oude drukken tot moderne (wetenschappelijke) uitgaven en brieven. Op deze pagina schrijven medewerkers en vrijwilligers van de Athenaeumbibliotheek over de dingen die zij tijdens hun werk en onderzoek in de oudste stadsbibliotheek van Nederland tegenkomen. 

 

Blog 1 BlogoverzichtDe collectie als bron voor stedelijke boekcultuur

Deventer als dé boekenstad van de Nederlanden in de vijftiende eeuw werd gedragen door de levendige samenwerking en uitwisseling tussen schrijvers, opdrachtgevers, drukkers, kopers, lezers en andere gebruikers van boeken. 

Lees de blog van Suzan Folkerts, conservator van de Athenaeumbibliotheek. 
Blog 2 BlogoverzichtBiddende zusters: het Passieboek als bron voor meditatie en gebed

In de middeleeuwen speelden thema’s als de passie van Christus en de zeven zonden en deugden een belangrijke rol. Zo ook in het Passieboek, dat door de Deventer zusters van het Sint Ursulahuis werd gebruikt voor meditatie en gebed.

Lees de blog van Susanne de Jong, medewerker Publiek en Collectie bij de Athenaeumbibliotheek. 
Blog 3 BlogoverzichtDe transformatie van handschrift naar druk, gevangen in één boek

In de vijftiende eeuw maakten handschriften langzaam plaats voor gedrukte boeken. De verzamelband 11 F 3 KL is exemplarisch voor deze periode en geeft een inkijkje in de overgang van handschrift naar druk.

Lees de blog van Lotte Savelsberg, catalogiseerder/metadataspecialist bij de Athenaeumbibliotheek.
Blog 4 BlogoverzichtGeschenk uit de Tjeenk Willink-collectie – of toch niet?

Op 2 juni 2021 droeg Rijnbrink via de Vereniging van Vrienden van de Stads- of Athenaeumbibliotheek een aantal Overijsselse erfgoedboeken over aan de Athenaeumbibliotheek. Daaronder was een middeleeuws getijdenboek, waarvan de herkomstgeschiedenis niet helemaal bleek te kloppen...

Lees de blog van Suzan Folkerts, conservator Athenaeumbibliotheek.
Blog 5 BlogoverzichtHet leven van de heilige Hieronymus

De Athenaeumbibliotheek bewaart twee handschriften met elk een werk van Erasmus' jeugdvriend Cornelius Aurelius (Cornelis Gerard, ca. 1460 – voor december 1531). Van beide werken geen andere exemplaren bekend. Een daarvan bevat een levensbeschrijving van kerkvader Hieronymus.

Lees de blog van Jan Bedaux, vrijwilliger Athenaeumbibliotheek.
Blog 6 BlogoverzichtThomas a Kempis in Deventer

In 2021 herdenkt Zwolle de 550ste sterfdag van haar beroemde (maar voor velen toch onbekende) inwoner: Thomas a Kempis (1379/80-1471). Thomas bracht zijn vormende tienerjaren door in Deventer en studeerde aan de Latijnse School. Wat weten we eigenlijk over zijn tijd in Deventer?

Lees de blog van Suzan Folkerts, conservator Athenaeumbibliotheek.
Blog 7 BlogoverzichtEen bijzonder Arabisch woordenboek

Als onderdeel van de collectie van de Gelderse Academie bewaart de Athenaeumbibliotheek een Arabisch woordenboek, dat is samengebonden met 17e-eeuwse handgeschreven notities van de geleerde Georgius Hornius. 

Lees de blog van Bram Boers, vrijwilliger Athenaeumbibliotheek.
Blog 8 BlogoverzichtJoan Derk van der Capellen tot den Pol: bespot en opgehemeld

In 2019 kreeg de Athenaeumbibliotheek een schenking van de Overijsselse bibliotheekdienst Rijnbrink, waaronder een aantal dozen met prenten, pamfletjes, gedichten en liedjes op losse bedrukte blaadjes papier. Waarom hadden opvallend veel te maken Joan Derk van der Capellen tot den Pol?

Lees de blog van Lotte Savelsberg, catalogiseerder/metadataspecialist.