Digitale databanken en collecties

(Inter)nationale databanken om te zoeken naar boeken uit de Athenaeumbibliotheek

Nederlandse Centrale Catalogus
De collectie van de Athenaeumbibliotheek is opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC), waarin ook de collecties van andere Nederlandse bibliotheken te doorzoeken zijn. 

Bibliotheca Neerlandica Manuscripta & Impressa
De BNM-I bevat documentatie over bewaard gebleven Middelnederlandse handschriften die zich in Nederland of elders in de wereld bevinden.

Medieval Manuscripts in Dutch Collections
De MMDC bevat beschrijvingen van middeleeuwse handschriften die bewaard worden in Nederlandse bibliotheken, musea, archieven, religieuze en culturele instellingen.

Short Title Catalogue Netherlands
De STCN bevat gegevens over gedrukte werken die tussen 1540 en 1800 in Nederland zijn verschenen.

Incunabula Short Title Catalogue
De ISTC is een internationale databank met gegevens over Europese gedrukte werken uit de 15e eeuw.

Universal Short Title Catalogue
De USTC is een internationale databank met beschrijvingen van werken die wereldwijd tussen 1450 en 1650 gedrukt zijn.

Catalogus Epistolarum Neerlandicarum
De CEN is een catalogus van de tot op heden ontsloten brieven berustend in de collecties van samenwerkende Nederlandse erfgoedinstellingen. De CEN bevat ongeveer 585.000 beschrijvingen van losse brieven en correspondentiedelen geschreven in de vroegmoderne en moderne tijd (ca. 1500 - heden).

Centraal bestand kinderboeken
Het CBK bevat ruim 345.000 beschrijvingen van voornamelijk Nederlandstalige kinderboeken, tijdschriften en centsprenten, en circa 72.000 beschrijvingen van boeken en tijdschriftartikelen over jeugdliteratuur.

(Inter)nationale databanken met gedigitaliseerde deelcollecties van de Athenaeumbibliotheek

Athenaeumcollecties
Athenaeumcollecties bevat gedigitaliseerde collecties van de Athenaeumbibliotheek, waaronder middeleeuwse handschriften, oude drukken, Overijsselse oude kinderboeken, Deventer volks- en kinderprenten en literaire archieven van Deventer letterkundigen.

Het Geheugen
Het Geheugen van Nederland bevat afbeeldingen uit een groot aantal erfgoedcollecties. In deze databank zijn onze archieven van Deventer letterkundigen en van Overijsselse oude jeugdboeken en centsprenten opgenomen.

Delpher
Delpher is het centrale toegangspunt tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van een groot aantal wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. In Delpher zijn miljoenen gedigitaliseerde pagina's uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één plek en op woordniveau te doorzoeken. Delpher bevat ruim 90.000 boeken, ruim 1 miljoen kranten en ongeveer 1,5 miljoen pagina's uit Nederlandse tijdschriften uit de 17e tot 20e eeuw. Circa 7500 titels uit de Athenaeumbibliotheek zijn via Google gedigitaliseerd en zijn te vinden onder 'Boeken Google'.

De Koerier/Deventer Dagblad 1869 tot en met 1945 
Gedigitaliseerde uitgaven van De Koerier/Deventer Dagblad op de website van HCO Stadsarchief Deventer.

Websites om online te zoeken naar (vrij toegankelijke) wetenschappelijke publicaties

ARTindex Lexicon Online
Informatie over Nederlandse, Belgische en Luxemburgse kunstenaars. U kunt zoeken in ongeveer 56.000 beschrijvingen.

Directory of Open Access Journals
DOAJ is een database die wetenschappelijke tijdschriften indexeert en toegankelijk maakt. Het gaat hierbij om ‘open access’ tijdschriften zijn van hoge kwaliteit, ‘peer-reviewed’, op het gebied van filosofie, theologie, archeologie, geschiedenis etc.

JSTOR
JSTOR is een digitale bibliotheek die ruim 1500 open access academische tijdschriften, boeken en bronnen bevat. Zie ook deze pagina met uitleg.

NARCIS 
NARCIS is dé nationale portal voor wie informatie zoekt over wetenschappers en hun werk. Naast wetenschappers maken ook studenten, journalisten en medewerkers binnen onderwijs, overheid en het bedrijfsleven gebruik van NARCIS. NARCIS biedt toegang tot wetenschappelijke informatie waaronder (open access) publicaties afkomstig uit de repositories van alle Nederlandse universiteiten, KNAW, NWO en diverse wetenschappelijke instellingen, datasets van een aantal data-archieven, alsmede beschrijvingen van onderzoeksprojecten, onderzoekers en onderzoeksinstituten.

OAPEN Library
De OAPEN Library bevat vrij toegankelijke peer reviewed wetenschappelijke boeken op het gebied van de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. De collectie bevat fulltext boeken die 'free to read' en boeken die 'free to share' zijn, afhankelijk van de open access licentie (of Creative Commons licentie) waarvoor de auteurs gekozen hebben. 
OAPEN werkt samen met uitgevers om een kwalitatief gecontroleerde collectie van open access boeken te bouwen, en levert diensten voor uitgevers, bibliotheken en onderzoeksfinanciers op het gebied van verspreiding, kwaliteitsborging en digitale bewaring.
OAPEN is een afkorting van Open Access Publishing in European Networks.

Springer
Springerlink biedt toegang tot open access tijdschriften en boeken.
Tip: Vink Include Preview-Only content uit, dan blijven gratis te downloaden titels over.

Meer weten? Op de website van de Koninklijke Bibliotheek is een uitgebreide lijst van vrij toegankelijke databanken en websites te vinden.