Direct naar de inhoud

Welkom bij de Athenaeumbibliotheek

athenaeum

De Athenaeumbibliotheek is onderdeel van de Bibliotheek Deventer, maar bevindt zich op de locatie Klooster 12. We zijn er trots op dat we de oudste stadsbibliotheek van Nederland zijn, gesticht in 1560. Graag vertellen we u meer over onze geschiedenis en bijzondere collecties!

Ontstaan en geschiedenis
In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van Pastoor Phoconius. De pastoor, wiens echte naam Jan Willemszoon Bruinvis luidde, was kort daarvoor overleden. Nog datzelfde jaar gaf het stadsbestuur opdracht om ‘voir deze Stadtsboecken’ een kast te maken. Met die eerste boekenkast ontstond de Stadsbibliotheek van Deventer. Nadat in 1630 het Athenaeum Illustre was opgericht, werd de Stadsbibliotheek tevens de bibliotheek van deze school. Dat verklaart onze huidige naam. Sinds 1 januari 2016 maakt de Athenaeumbibliotheek deel uit van de Bibliotheek Deventer.

Speerpunten
De collectie van de Athenaeumbibliotheek bestaat uit ongeveer 350.000 (9 km!) boeken. De collectie bestrijkt in principe alle wetenschapsgebieden die in de loop der eeuwen zijn verzameld. Speerpunten die de Athenaeumbibliotheek uniek maken, zijn de verzameling boeken van en over de Moderne Devotie, de Overijsselse/Deventer drukken en de collectie regionalia. In het huidige verzamelbeleid wordt de nadruk gelegd op deze drie speerpunten, die elk van groot cultuurhistorisch belang zijn:
Moderne Devotie. Deze religieuze hervormingsbeweging is in de tweede helft van de veertiende eeuw ontstaan en heeft een belangrijke rol gespeeld in de handschriftenproductie in Deventer. De collectie bevat ca. 100 handschriften die afkomstig zijn uit de broeder- en zusterhuizen die in Deventer gevestigd waren.
Deventer. De stad kent een rijke geschiedenis: Deventer is de 1250 jaar oude Hanzestad waar de Nederlandse boekdrukkunst al vroeg op gang kwam. Daarmee werd Deventer een van de belangrijkste drukkerssteden van Nederland en heeft de stad zichzelf op de kaart gezet, ook als handelsstad. Daarom wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan Deventer als drukkersstad.
Overijsselse regionalia. De collectie van de Athenaeumbibliotheek is van oudsher verbonden aan Deventer en Overijssel. De nadruk ligt daarom op de geschiedenis van Deventer en Overijssel in brede zin.

Contactgegevens
Bezoek- en postadres
Klooster 12, 7411 NH Deventer
De actuele openingstijden en dienstverlening vind je op deze pagina.

Uitleen en inzage
Aangevraagde boeken kunt u ophalen bij de Bibliotheek Centrum (Stromarkt 18). Werken die alleen ter inzage beschikbaar zijn, kunt u tijdens openingstijden raadplegen aan Klooster 12.

Telefoon
Algemeen: 0570 – 67 57 00

E-mail
 

%MCEPASTEBIN%