Mijn Bibliotheek  

Laden...
png facebook png twitter               

Welkom bij de Athenaeumbibliotheek

athenaeumDe Athenaeumbibliotheek is onderdeel van de Bibliotheek Deventer, maar bevindt zich op de locatie Klooster 12. We zijn er trots op dat we de oudste stadsbibliotheek van Nederland zijn, gesticht in 1560. Graag vertellen we u meer over onze geschiedenis en bijzondere collecties!

Ontstaan
In 1560 kocht het Deventer stadsbestuur voor 102,5 goudgulden het boekenbezit van Pastoor Phoconius. De pastoor, wiens echte naam Jan Willemszoon Bruinvis luidde, was kort daarvoor overleden. Nog datzelfde jaar gaf het stadsbestuur opdracht om ‘voir deze Stadtsboecken’ een kast te maken. Met die eerste boekenkast ontstond de Stadsbibliotheek van Deventer. In 1630 werd het Athenaeum Illustre opgericht. De Stadsbibliotheek werd op dat moment tevens de bibliotheek van deze school. Dat verklaart onze huidige naam. Sinds 1 januari 2016 maakt de Athenaeumbibliotheek deel uit van de organisatie van de Bibliotheek Deventer.

Wetenschappelijke steunfunctie
De Athenaeumbibliotheek is sinds 1969 één van de 13 bibliotheken in Nederland die een wetenschappelijke steunfunctie hebben. Deze zogenaamde WSF is er voor iedereen die op zoek is naar specifieke informatie die normaal gesproken niet bij de openbare bibliotheken beschikbaar is. Op bijna elke vakgebied is informatie voorhanden.

Bijzondere collecties
De Athenaeumbibliotheek verzamelt en beheert bijzondere collecties, zoals
- de collectie in Deventer gedrukte boeken tussen 1477 en 1800
- de collectie in Deventer gedrukte incunabelen (1477-1500) en postincunabelen (1501-1540)
- een collectie bijzondere handschriften
- literaire verzamelingen van en over: L. Couperus, G. Achterberg, A.L.G. Bosboom-Toussaint, L.A.J. Burgersdijk, J. van Vloten, H.D. Korteling, J.A. Rispens, J.C. van Slee, H. Hesse en S. Leiker
- de Collectie van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VORG)
- de bibliotheek van A.J. Duymaer van Twist
- de collectie Deventer schrijvers
- de collectie van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
- de collectie van de Stichting Krishnamurti
- de Sint Nicolaas-collectie
- de collectie Overijsselse oude kinderboeken en centsprenten

Contactgegevens
Bezoek- en postadres
Klooster 12, 7411 NH Deventer

Telefoon
Algemeen: 0570 – 67 57 00
Uitleenbalie: 0570 67 57 40 (van 13.00 – 17.00 uur)

E-mail