Abonnementsgelden
Sinds 2012 volgt de Bibliotheek Deventer het abonnementstarief en de uitleenvoorwaarden die afgesproken zijn door de gezamenlijke bibliotheken in Overijssel. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat steeds meer mensen gebruik maken van de mogelijkheid om hun bibliotheekpas te gebruiken bij bibliotheken in de hele provincie. Uniformiteit zorgt ervoor dat de dienstverlening constant is.

In 2019 wordt het contributietarief enkel geïndexeerd.

Hier vindt u een aantal regels en voorwaarden van de Bibliotheek Deventer in PDF-formaat.

checklist

Uitleenvoorwaarden en tarieven 2019

Bibliotheekreglement

Klachtenregeling de Bibliotheek Deventer

Huisregels

Auteurswet (link)

Regels voor reproductie en tarieven Athenaeumbibliotheek

Cookie statement