Direct naar de inhoud

Juryrapport volwassenen 2020

Juryrapport van de Deventer gedichtenwedstrijd in het kader van de Nationale Gedichtenweek, categorie 'Volwassenen'; Theater Bouwkunde, donderdag 30 januari 2020

thema: 'de toekomst is nu’

Het onderwerp van de Nationale Gedichtenweek 2020 gaat over de toekomst en over het heden, en vooral de combinatie van die twee, mooi samengevat in de woorden: 'de toekomst is nu’. Daar konden de 41 inzenders uit Deventer en directe omgeving in de categorie ’14 jaar en ouder’ wel wat mee. En dat mochten we ook wel een beetje verwachten, want het is iets dat ons allen bezighoudt. Ieder mens, jong of oud, dichter of niet, heeft wel gedachten, angsten of verlangens over de toekomst. Tegelijkertijd gaat het allemaal zo snel, dat het haast wel lijkt alsof het heden de toekomst al helemaal heeft ingehaald. Of anders gezegd: het ‘nu’ is al verwarrend en onzeker genoeg, laten we ons daar maar op focussen in plaats van over die onzekere toekomst te gaan speculeren.

Er was dan ook heel wat diversiteit in wat de inzenders zoal aan bod lieten komen, van heel persoonlijke ontboezemingen over ziekte en aftakeling tot meer algemene over het lot van de mens of de natuur. Er waren ook allerlei dichterlijke genres, van limerick tot haiku en van sonnetten tot heel vrije verzen. De inzenders maakten het de jury als altijd weer aangenaam lastig. Maar gelukkig zijn er dan altijd nog appels- en peren-overstijgende beoordelingscriteria als: gaat dit gedicht over het thema ‘de toekomst is nu’? En: vormen al die strofen en regels een stilistische en inhoudelijke eenheid.

41 Inzendingen, waarvan – misschien onverwacht – tweederde mannen, maar de verhouding bij de genomineerden was vijftig-vijftig. Gemiddelde leeftijd van de dichters 58 jaar; verschil tussen de oudste en de jongste deelnemer: 70 jaar. Er is dus altijd hoop: poëzie is voor Miep en Bas, en voor piep en kras.

De jury, bestaande uit Miriam Deckers, Bep Spa, Jan Kruse, Jos Paardekooper en traditiegetrouw de huidige stadsdichter, Robin Bleeker, kende – we benadrukken het nogmaals, – bij het beoordelen noch de leeftijden noch de namen van de inzenders. Dat betekent ook dat we de gedichten uitsluitend op papier hebben kunnen beoordelen, en dat dus de kwaliteit van de voordrachten geen rol kon spelen. Helaas, of misschien gelukkig.

Graag geef ik nu het woord aan onze wethouder van (onder veel meer) cultuur, Carlo Verhaar, om de prijswinnaars bekend te maken en op het podium te roepen.

De derde prijs is toegekend aan: Alex Gentjens, met het gedicht ‘Plant een zaadje’.

De tweede prijs is voor Jan van Laar met zijn gedicht ‘Het begin van een toekomst’.

En de winnaar van de Deventer dichtwedstrijd 2020 in de categorie 'Volwassenen' is: Niels Hartvelt.

Namens de jury:

Joseph Paardekooper (juryvoorzitter),

Deventer, 30 januari 2020

 

 

Foto Deventer FotoKring: Pieter Leeflang