Direct naar de inhoud

Directeur Jos Debeij naar Koninklijke Bibliotheek

 

AAAA JosDebeij fotoJos Debeij (1957) is per 1 september 2014 aangesteld als Hoofd van de stafafdeling Bibliotheekstelsel (i.o.) van de Koninklijke Bibliotheek (KB). Debeij is sinds 2007 directeur van de openbare bibliotheek in Deventer.
 
Afdelingshoofd Bibliotheekstelsel is een nieuwe functie binnen de KB. In de periode tot 1 januari 2015 treedt Debeij op als kwartiermaker voor de op- en inrichting van de stafafdeling en geeft hij invulling aan de stelseltaken zoals benoemd in de nieuwe bibliotheekwet (Wsob). De Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) kent de KB een centrale rol toe in het Nederlandse stelsel van openbare bibliotheken. Doel hiervan is de samenhang in het stelsel te versterken en te verbreden. De KB zal zich met haar nieuwe taken inzetten voor het bibliotheekwerk en -stelsel in brede zin en zal zich richten op het stimuleren van synergie en samenhang tussen de wetenschappelijke en openbare bibliotheekdiensten en - voorzieningen. Algemeen Directeur van de KB Bas Savenije verwacht met de aanstelling van Jos Debeij veel expertise in huis te halen op het gebied van de openbare bibliotheeksector en van verandermanagement en innovatie. ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat Jos Debeij de juiste verbindingen weet te maken en deze pioniersrol uitstekend zal vervullen.’ Debeij: ‘Ik zie ernaar uit om met mijn openbare-bibliotheekhart invulling en mede sturing te geven aan de nieuwe centrale rol van de KB. Krachtig en vernieuwend landelijk bibliotheekwerk biedt ruimte voor nieuw en verbreed ondernemerschap van lokale bibliotheken en de positionering van bibliotheken als het gaat om individuele ontplooiing en maatschappelijke deelname van grote groepen burgers.’
 
Loopbaan
Jos Debeij volgde de opleiding tot Bibliothecaris Openbare Bibliotheken aan de BDA te Sittard. Hij was hoofd van diverse openbare bibliotheken en van 1989 tot 1996 directeur van de openbare bibliotheek Deventer. Daarna vervulde hij diverse managementfuncties waarin hij zich onder andere bezighield met bibliotheekvernieuwing. In 2006 won hij de tweejaarlijkse NVB-OB prijs voor vernieuwing en innovatie. In 2007 keerde Debeij terug als directeur van de openbare bibliotheek Deventer. Debeij vervult ook enkele nevenfuncties. Hij is onder meer bestuurslid van de Stichting Deventer Boekenweek, lid van de Economische Kopgroep - divisie 2020 – van de gemeente Deventer, Secretaris van het bestuur Vereniging Openbare Bibliotheken en lid van de Innovatieraad SIOB. Tevens treedt hij op als gespreksleider tijdens informatie- en discussieavonden zowel voor bibliotheken als voor instellingen en overheden. 
 
Vervolg voor de Bibliotheek Deventer
Het vertrek van Jos Debeij valt voor de Bibliotheek Deventer in een periode van veel veranderingen. De bouw van nieuwe bibliotheken aan de Stromarkt, in Bathmen en Diepenveen, invulling geven aan opgelegde bezuinigingen en het vormen van een organisatie die adequaat kan inspelen op toekomstige taken. Bestuur en managementteam van de Bibliotheek Deventer gaan de komende periode inventariseren wat nodig is om door te gaan op de ingeslagen weg. Binnenkort volgt er meer informatie over de voortgang en het vervolg.