Direct naar de inhoud

Agenda

Stadsflora van Deventer

Lezing en stadswandeling
Stadsflora van Deventer

Op zoek naar typisch Deventer plantensoorten: lezing met aansluitend een stadswandeling onder leiding van Ton Denters en Gerrit Hendriksen.

Onlangs verscheen de gids 'Stadsflora van de Lage landen' van Ton Denters. Deze gids geeft een overzicht van planten die te vinden zijn in steden in Nederland en Vlaanderen en waarom juist die planten in de stad zijn te vinden. De mens en het veranderende klimaat zijn er de oorzaak van dat nieuwe soorten vanuit het zuiden en overzeese gebieden zich in onze steden hebben gevestigd.

De stadsflora van Deventer

Verschillende factoren zijn van invloed geweest op de soorten planten die in Deventer een thuis hebben gevonden, zoals de historische rol van handelsstad. Zo was het Pothoofd vroeger de aanlegplaats voor schepen waar goederen van over de wereld werden gelost. Met die handel kwamen plantaardige "verstekelingen" mee, zaden die zorgden voor de groei van exotische planten. Aan het eind van de 19de eeuw ontdekten floristen tal van vreemde planten in het havengebied van Deventer, uitheemse planten die ‘pothoofdplanten’ werden genoemd. Van die tijd resteren nog soorten als Hongaarse en Oosterse raket.

Ton Denters en Gerrit Hendriksen

Ton Denters is urbaan ecoloog, werkzaam bij het ingenieursbureau van Amsterdam. De Stadsflora van de Lage landen staat op de longlist van de Jan Wolkers Prijs 2020. Het boek is te koop bij boekhandel Praamstra voor €34,99.

Gerrit Hendriksen is coördinator van de plantenwerkgroep KNNV-IVN Deventer en lid van het districtscoördinatorenteam van FLORON district Beneden IJssel.

Praktische informatie

Aansluitend aan de lezing is de stadswandeling in groepen van maximaal 10 personen. Dan gaan we op zoek naar typisch Deventer plantensoorten. De wandeling duurt circa 1,5 uur. Na afloop keren we terug in biebcafé Oscar om na te praten. Ook kunt u de "Stadsflora van de lage landen" laten signeren door Ton Denters.

Kaartjes kosten €5,-, (inclusief 1 consumptie). Verplicht vooraf reserveren door het sturen van een mail aan

Tijdens de lezing worden de nodige veiligheidsmaatregelen genomen en bij de wandeling houden we onderling 1,5 meter afstand.

Deze activiteit is door de natuurverenigingen IVN- en KNNV-Deventer georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Deventer.