Direct naar de inhoud

Resultaten BiebPanel gebruikersonderzoek 2016-4

Medewerkers van de Bibliotheek Deventer

Het vierde onderzoek van 2016, over de medewerkers van de bibliotheek, heeft plaatsgevonden van 16 november t/m 5 december 2016. Er deden 274 leden mee, een respons van 56%, waarvan de helft het Centrum het vaakst bezoekt. De leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar is wederom het meest vertegenwoordigd.

Samenvatting
Door dit onderzoek wordt inzicht gegeven in de tevredenheid en de wensen van de Biebpanelleden ten aanzien van de medewerkers in diverse vestigingen van de bibliotheek. 

Er is vaak contact met de medewerkers en men wordt zowel positief als negatief verrast, van “Ik word blij als ik vriendelijk begroet wordt” tot “Medewerkers bleven samen praten terwijl ik stond te wachten”. Positief is de vriendelijkheid en deskundigheid, maar net als in een eerder onderzoek in 2013, blijkt dat men het minst tevreden is over zelf het initiatief nemen van de medewerker om bezoekers te helpen, het meedenken dus en daarmee scoren we onder het landelijk gemiddelde. Redelijk tevreden is men over de herkenbaarheid, enthousiasme, beschikbaarheid en flexibiliteit.

Ruim een kwart is van mening dat er te weinig medewerkers zijn (meer dan in 2013). In de vestigingen waar we werken met onbemande uren is men hierover redelijk positief, de meerderheid van de leden houdt geen rekening met de zelfservice uren tijdens hun bezoek.

Bekijk het volledige rapport (pdf)

Landelijke resultaten
In onderstaande infografic zijn de landelijke resultaten weergegeven.

201604infograficmedewerkers

Aan de slag met de resultaten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken stelt de Bibliotheek Deventer verbeterplannen op.
Lees de actiepunten voortgekomen uit onderzoek 4 (2016), Medewerkers (pdf) 

Eerdere rapporten
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2016-2: collectie en informatiefunctie (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2016-2: collectie en informatiefunctie (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2016-1: klanttevredenheid (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-4: activiteiten en samenwerkingspartners (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-3: communicatie (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-2: maatschappellijke en persoonlijke waarde van de bibliotheek
(pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2015-1: ontmoetings- en verblijfsfunctie (pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2014-4: boek- en leesgerelateerde campagnes (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-3: digitale dienstverlening (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-2: vindbaarheid en presentatie (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-1: tarieven en leenvoorwaarden (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2013-4: imago van de bibliotheek  (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-3: toekomst (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-2: personeel (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-1: activiteiten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-4: collectie fictie (PDF-Bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-3: tevredenheid verschillende aspecten en diensten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-2: communicatie en informatie (PDF-bestand)
Volledig rapport BiepPanelonderzoek 2012-1: keuzes van bibliotheken (PDF-bestand)