Direct naar de inhoud

Resultaten BiebPanel gebruikersonderzoek 2016-2

Collectie en informatiefunctie

Deze rapportage gaat over “Collectie & informatiefunctie” en heeft plaatsgevonden van 7 juni t/m 29 juni 2016. Er hebben 269 leden deelgenomen, waarvan 33% man (tegen landelijk 25%). De gemiddelde leeftijd is 55 jaar.

Samenvatting
Wat de collectie betreft hechten de panelleden vooral belang aan literaire romans, informatieve – en spannende boeken. De totale collectie krijgt een goede beoordeling. De actualiteit van de collectie kan beter, maar naast actuele titels vindt men een breed aanbod van oudere titels ook belangrijk. Er is een iets grotere voorkeur voor een wat kleiner aanbod met veel actuele titels.

Veel leden reserveren in Deventer boeken, vaker dan in het totale panel en zijn hier erg tevreden over.  Dit wordt veelal thuis gedaan via de computer. Niet duidelijk is hoe lang de wachttijd  ongeveer kan zijn bij het doen van de reservering. Dat het reserveren uit de eigen collectie kosteloos is wordt zeer op prijs gesteld.

In informatieve boeken en tijdschriften zoeken de jongere leden veelal hun informatie, de oudere panelleden stellen liever hun vragen aan de medewerkers. Ook digitale databanken, zoals krantenbanken , de consumentengids, de uittrekselbank en Literom  worden geraadpleegd om informatie  te kunnen vinden. 

Bekijk het volledige rapport (pdf)

Landelijke resultaten
In onderstaande infografic zijn de landelijke resultaten weergegeven.

201602 inforgrafic collectie

 

Aan de slag met de resultaten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken stelt de Bibliotheek Deventer verbeterplannen op.
Lees de actiepunten voortgekomen uit onderzoek 2 (2016), Collectie (pdf)

Eerdere rapporten
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-4: activiteiten en samenwerkingspartners (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-3: communicatie (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-2: maatschappellijke en persoonlijke waarde van de bibliotheek
(pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2015-1: ontmoetings- en verblijfsfunctie (pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2014-4: boek- en leesgerelateerde campagnes (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-3: digitale dienstverlening (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-2: vindbaarheid en presentatie (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-1: tarieven en leenvoorwaarden (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2013-4: imago van de bibliotheek  (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-3: toekomst (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-2: personeel (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-1: activiteiten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-4: collectie fictie (PDF-Bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-3: tevredenheid verschillende aspecten en diensten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-2: communicatie en informatie (PDF-bestand)
Volledig rapport BiepPanelonderzoek 2012-1: keuzes van bibliotheken (PDF-bestand)