Direct naar de inhoud

Resultaten BiebPanel gebruikersonderzoek 2015-3

Communicatie

Deze rapportage gaat over Communicatie; een onderzoek naar behoefte en tevredenheid.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 16 september t/m 5 oktober 2015.
Twee maal eerder is er een onderzoek geweest naar communicatie, in 2014 en 2012.

Samenvatting
De communicatie wordt over het geheel genomen positief beoordeeld, zij het dat de tevredenheid lager ligt dan in het totale panel. De e-mail en de website blijken de belangrijkste communicatiemiddelen. De prominente plaats van de aanwinsten op de website wordt gewaardeerd, maar wel vindt men de site vaak onoverzichtelijk. Onze leden zoeken de algemene informatie nog het liefst via de website, gevolgd door de nieuwsbrief, poster, lokale krant en natuurlijk speelt de medewerker ook een belangrijke rol hierin.

Wat de mails betreft ontvangt men deze veelal als het gaat om reserveringen, inleverattenties en aanwinsten. Men hecht veel waarde aan deze persoonlijk relevante informatie.

Ten opzichte van een paar jaar geleden is het aantal leden die actief zijn op social media gestegen, met name op Facebook. Maar over het geheel genomen is het percentage dat gebruik maakt van Facebook en Twitter (2%) nog gering ten opzichte van de andere communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld posters (29%).

Bij veel leden is niet bekend dat wij een digitale nieuwsbrief hebben en de brief zelf is qua inhoud/overzicht en lengte voor verbetering vatbaar. Ook weet men niet hoe je je hiervoor kunt aanmelden.

Als laatste bezoekt men de bibliotheek fysiek om te ontdekken wat de bibliotheek allemaal te bieden heeft.

Bekijk het volledige onderzoek (pdf)

Landelijke resultaten
In onderstaande infografic zijn de landelijke resultaten weergegeven.

201503infograficcommunicatie

 

Aan de slag met de resultaten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken stelt de Bibliotheek Deventer verbeterplannen op.
Lees de actiepunten voortgekomen uit onderzoek 3 (2015), communicatie (pdf)

Eerdere rapporten
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2015-2: maatschappellijke en persoonlijke waarde van de bibliotheek (pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2015-1: ontmoetings- en verblijfsfunctie (pdf)
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2014-4: boek- en leesgerelateerde campagnes (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-3: digitale dienstverlening (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-2: vindbaarheid en presentatie (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-1: tarieven en leenvoorwaarden (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2013-4: imago van de bibliotheek  (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-3: toekomst (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-2: personeel (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-1: activiteiten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-4: collectie fictie (PDF-Bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-3: tevredenheid verschillende aspecten en diensten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-2: communicatie en informatie (PDF-bestand)
Volledig rapport BiepPanelonderzoek 2012-1: keuzes van bibliotheken (PDF-bestand)