Resultaten BiebPanel gebruikersonderzoek 2015-1

Onderzoek 1 - 2015: Ontmoetings- en verblijfsfunctie

Deze rapportage gaat over de Ontmoetings- en verblijfsfunctie; een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties, met als onderwerpen:

  • Verblijven en ontmoeten in de bibliotheek
  • Leesclubs
  • Nieuwe initiatieven
  • Vergelijking met 2011

Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 13 maart t/m 31 maart 2015.

Samenvatting
Voor panelleden blijft het lenen van materialen de belangrijkste reden om naar de bibliotheek te komen; hechten meer belang aan verblijf dan aan ontmoeten. Ouderen willen graag ter plekke lezen en vragen stellen, jongeren snuffelen liever rond en komen om te werken/studeren.
Wat opvalt is dat de meeste panelleden (85%) zich welkom voelen in de bibliotheek. Ook is men tevreden over de horeca, de openingstijden en het aanbod van activiteiten.

Inmiddels heeft Deventer 29 leesclubs en men is erg positief over deze service, 12% van de panelleden is lid van een leesclub.
In Colmschate vindt men de entree niet uitnodigend, men wil graag comfortabeler meubilair en gezellige zithoeken
In het Centrum vindt men het interieur verouderd en niet meer van deze tijd. Er is behoefte aan meer en stille studieplekken, de computers zijn traag, een aantal leden heeft nog steeds moeite met de nieuwe indeling en men wil graag een betere beschikbaarheid van het personeel. Activiteiten moeten vooral aansluiten op de behoefte en als er een activiteit is moet de bibliotheek zelf toegankelijk blijven.

In vergelijking met 2011 is in belang toegenomen, het inzien van kranten en tijdschriften, het bijwonen van activiteiten; tevredenheid over de bijbehorende dienstverlening is groot. Men is iets minder tevreden over de horeca.

 Bekijk het volledige onderzoek (pdf)

Landelijke resultaten
In onderstaande infografic zijn de landelijke resultaten weergegeven.

 201501infographic

Aan de slag met de resultaten
Naar aanleiding van de uitkomsten van de BiebPanel-onderzoeken stelt de Bibliotheek Deventer verbeterplannen op.

Lees de actiepunten voortgekomen uit onderzoek 1 (2015), ontmoetings- en verblijfsfunctie, (pdf)

Eerdere rapporten
Volledige rapport Biebpanelonderzoek 2014-4: boek- en leesgerelateerde campagnes 
(pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-3: digitale dienstverlening (pdf)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-2: vindbaarheid en presentatie (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2014-1: tarieven en leenvoorwaarden (PDF-bestand)
Volledig rapport Biebpanelonderzoek 2013-4: imago van de bibliotheek  (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-3: toekomst (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-2: personeel (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2013-1: activiteiten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-4: collectie fictie (PDF-Bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-3: tevredenheid verschillende aspecten en diensten (PDF-bestand)
Volledig rapport BiebPanelonderzoek 2012-2: communicatie en informatie (PDF-bestand)
Volledig rapport BiepPanelonderzoek 2012-1: keuzes van bibliotheken (PDF-bestand)